Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Fundacja Mamy Wołomin otrzymała w roku 2014 darowizny o łącznej wartości 2745zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na działalność statutową fundacji m.in. akcję „Szlachetna Paczka” oraz pokryła część wkładu własnego fundacji w projekcie pt. „Szkoła dla rodziców”.

Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie.