Grunt to rodzina 2015

Zapraszamy mieszkańców gminy Wołomin do udziału w naszym nowym projekcie pt. „Grunt to rodzina”. Składać się on będzie z trzech typów zajęć:

1. „Krok do przedszkola” – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przed przedszkolnym. Podczas  trzygodzinnych spotkań raz w tygodniu tj. czwartki w godz. 9-12 dzieci będą miały zagwarantowane zajęcia muzyczna, plastyczne i ruchowe w oparciu o założenia Marii Montessori, Weronikę Sherborne, a także Zabaw Fundamentalnych. Na każdym spotkaniu będzie obecnych 2 opiekunów, aby w sposób wystarczający zapewnić opiekę nad dziećmi i umożliwić poprowadzenie zajęć. Cykl 12 zajęć kosztuje 105zł/dziecka, czyli 8,75zł za jedno spotkanie.

2. Warsztaty dla dorosłych nt. umiejętności wychowawczych pt. „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” oraz z komunikacji z dzieckiem. Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach 9:15-11:45. Szkolenia będą składały się z części teoretycznej i praktycznej angażującej uczestników: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, praca w kręgu, burze mózgów, scenki rodzajowe i filmiki, jak również prace domowe dodatkowo angażujące uczestników (polegające na obserwacji własnych uczuć, przeżyć i doświadczeń w rodzinach). Ważnym elementem szkoleń będzie wykorzystywanie konkretnych doświadczeń uczestników i dzielenie się wiedzą, co powoduje, że oprócz celów poznawczych i dydaktycznych będziemy realizować również wsparcie psychiczne dla uczestników grupy. Koszt całego cyklu 12 spotkań to 55zł/os.

3. Klub rodzica – będą to bezpłatne zajęcia dla rodziców, który uczestnicząc w projekcie poznają się i wspólnie wypracują tematy ich interesujące. Kogo zaprosimy na te spotkania będzie uzależnione zatem od potrzeb ich uczestników. Jednak dzięki współpracy z grunt_to_rodz_ulotkaA6-page-001Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną ASQ w Wołominie możliwe będą raz w miesiącu spotkania m.in. z psychologiem, fizjoterapeutą, logopedą, czy terapeutą SI. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę w godz. 10:30-12:30. Na zajęcia można przyjść z dzieckiem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w tym projekcie, proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przeczytanie regulaminu projektu i przesłanie formularza pod adres e-mailowy: mamy.wolomin@gmail.com (w tytule wiadomości „Grunt to rodzina”)

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już 16 września!!!

Projekt Grunt to rodzina jest dofinansowany z budżetu Gminy Wołomin.