Mowa ciała – 2 kwietnia

Mowa ciała – 2 kwietnia

02.04.2014r. w godz. 10:30 -12:30

Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 2
sala nr 19  na I piętrze

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 0 do 4 lat, a także osoby planujące dziecko lub już będące w ciąży na spotkania z zakresu Kompetencji rodzicielskich.

Spotkanie 1:

Mowa ciała to m.in. gesty i ruchy, postawa, mimika, spojrzenia. W sposób bardziej lub mniej świadomy, każdy z nas komunikuje się w sposób niewerbalny.  Umiejętność czytania języka ciała może ułatwić życie.
Często nasi rozmówcy próbują w rozmowie ukryć to, co naprawdę myślą – mowa ciała jednak nigdy cię nie oszuka, musisz tylko nauczyć się ją poprawnie odczytywać.
Spróbujemy przybliżyć znaczenie różnych  zachowań, jakie gesty oznaczają nastawienie pozytywne, a które negatywne oraz jako ciekawostka na co trzeba uważać za granicą, mimo że u nas jest to czym naturalnym.

Spotkanie w ramach Projektu „Szkoła dla rodziców” dofinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego.