Zespół Fundacji

Magdalena Filaber – Prezes Zarządu

Dorota Jaworska – Wiceprezes Zarządu

Paulina Porucznik – Koordynator Klubu Mam

Anna Gajda – Koordynator Klubiku