Grunt to rodzina 2016

Zapraszamy mieszkańców gminy Wołomin do udziału w naszym nowym projekcie pt. „Grunt to rodzina. Edycja II”. Składać się on będzie z zajęć dla dzieci oraz dorosłych m.in.:

1. Zajęcia umuzykalniające (czwartki w godz. 12:30-13:30) dla dzieci w wieku 1,5 roku-3 lat będą polegały na odtwarzaniu i tworzenie muzyki (śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych, ruch przy muzyce, tańce) oraz słuchaniu (dźwięków z otoczenia, poszczególnych barw instrumentów oraz utworów muzycznych im dedykowanym) i formy integracyjne (powiązane z plastyką, dramą, itp.). Zajęcia prowadzone w oparciu o teorię E.E. Gordona, aktywnego słuchania muzyki Carla Orffa oraz gimnastyki twórczej Rudolfa Labana. Ze względu na wiek dzieci na zajęciach aktywnie uczestniczyć będą również opiekunowie. Koszt całego cyklu 8 zajęć to jedyne 24 zł  tj. 3 zł/zajęcia. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!

2. Warsztaty dla dorosłych nt. umiejętności wychowawczych pt. „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” oraz z komunikacji z dzieckiem (środy w godz. 17:30-20:00)

Szkolenia będą składały się z części teoretycznej i praktycznej angażującej uczestników: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, praca w kręgu, burze mózgów, scenki rodzajowe i filmiki, jak również prace domowe dodatkowo angażujące uczestników (polegające na obserwacji własnych uczuć, przeżyć i doświadczeń w rodzinach). Ważnym elementem szkoleń będzie wykorzystywanie konkretnych doświadczeń uczestników i dzielenie się wiedzą, co powoduje, że oprócz celów poznawczych i dydaktycznych będziemy realizować również wsparcie psychiczne dla uczestników grupy. Koszt całego cyklu 8 spotkań to jedyne 47zł, czyli 2,35zł/godzinę zajęć. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

3. Klub rodzica – będą to bezpłatne zajęcia dla rodziców/opiekunów, który uczestnicząc w projekcie poznają się i wspólnie wypracują tematy ich interesujące. Kogo zaprosimy na te spotkania będzie uzależnione zatem od potrzeb ich uczestników. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę w godz. 11:00-13:00. Na zajęcia można przyjść z dzieckiem. REKRUTACJA TRWA!!! Proszę o wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://docs.google.com/forms/d/1yr0WPGYuN1Bonf1P_O1G3RDGwN5VUk7lxh6DqHH1vmk

4. Zajęcia ogólnorozwojowe w oparciu o pedagogikę M. Montessori dla dzieci w wieku 1,5 roku do 3 lat

Odbywać się będą w specjalnie przygotowanym otoczeniu, które ciekawi, inspiruje, zachęca małego człowieka do odkrywania świata we własnym rytmie. Dzieci będą doświadczać, korzystając z przygotowanych pomocy do pracy własnej wg metody Marii Montessori. Dzięki tej nauce przez działanie rozwijają swoją samodzielność, dociekliwość, wzajemnie inspirują się do działania, uczą się pracy ze źródłami, budują poczucie swojej wartości, nabywają niezwykle ważnych umiejętności życiowych. W czasie tych zajęć dzieci będą mogły dotykać, wąchać, szukać, przelewać, przesypywać, rozpoznawać podobne, chować różne, malować, ciąć, kulić, wałkować, chwytać, itd. Dzięki temu rozwiną swoją percepcję zmysłową, motorykę małą, umiejętności językowe i matematyczne. Na zajęciach będzie możliwość pozostania z dzieckiem, ze względu na wiek uczestników. Koszt całego cyklu 7 spotkań to jedyne 24,5 zł (tj. 3 zł/zajęcia). Spotkania w środy w godz. 16:30-17:30. Proszę o wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://docs.google.com/forms/d/1yr0WPGYuN1Bonf1P_O1G3RDGwN5VUk7lxh6DqHH1vmk

5. Zajęcia logopedyczne dla najmłodszych –  cykl 7 zajęć wrzesień-październik

W czasie zajęć dzieci będą ćwiczyć m.in. prawidłowe oddychanie, trenować motorykę oraz koordynację narządów artykulacyjnych, uwrażliwiać słuch fonetyczny oraz poznawać świat pięknej i poprawnej mowy, a wszystko to w formie zabawy. Ze względu na wiek dzieci na zajęciach będzie możliwość obecności opiekunów. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

6. Zajęcia ruchowe dla najmłodszych – cykl 7 spotkań listopad-grudzień

Zajęcia ruchowe które będą miały na celu wytworzenie u najmłodszych zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia poprzez formę zabawy przygotują dziecko do aktywności fizycznej i działania w grupie. W czasie zajęć wykorzystywać będziemy: metodę Weroniki Sherborne, ćwiczenia z elementami kinezjologii edukacyjnej, ćwiczeń wg Labana, wg Kniessów, czy zabaw z wykorzystaniem gimnastyki rytmicznej. Koszt całego cyklu 7 spotkań to jedyne 24,5zł (tj. 3 zł za zajęcia). REKRUTACJA TRWA. Proszę o wypełnienie formularza zgloszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1yr0WPGYuN1Bonf1P_O1G3RDGwN5VUk7lxh6DqHH1vmk

 

Jeżeli otrzymają Państwo maila zwrotnego z informacją o zakwalifikowaniu się do projektu, to proszę o wypełnienie FORMULARZiOSWIADCZENIE-Grunt_to_rodzinaII ulotka2016 i przyniesienie na pierwsze zajęcia w cyklu.

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już 5 maja !!!

Projekt Grunt to rodzina. Edycja II jest dofinansowany z budżetu Gminy Wołomin.