Plany Fundacji na 2015 r.

1. Projekt „Klub Mam w Zielonce” realizowany po raz drugi dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Zielonka – od 1 lutego do 31 grudnia 2015 r.

2. Klub Mam w Wołominie realizowany w 100% w ramach wolontariatu

3.  Zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku od 6 mies do ok 4 lat w Wołominie realizowane w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego (czyli wpłaty od uczestników pokrywają koszty, bez zarobku fundacji)

4. Klub Pracującego Rodzica – spotkania dla rodziców, którzy chcą wspólnie pracować i nawzajem opiekować się swoimi dziećmi – planowane rozpoczęcie w marcu 2015

5. Spotkania z grami planszowymi – realizowane w ramach wolontariatu

6. inne wydarzenia z zakresu wspierania rodziców w roli wychowawców oraz dzieci w zakresie ich rozwoju – np. teatrzyki dziecięce, udział w piknikach rodzinnych i animacjach, kurs pierwszej pomocy, wydarzenia sportowe i rekreacyjne, w tym rajdy turystyczne i wiele wiele innych – na niektóre staramy się pozyskiwać dofinansowanie. Inne realizujemy wolontariacko lub w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 

Oczywiście wszystko dzięki naszym stałym partnerom, bez których trudno sobie wyobrazić nasze funkcjonowanie:

Miejski Dom Kultury w Wołominie, który udostępnia nam sale na nasze różnorodne zajęcia w ciągu całego tygodnia.

Przedszkola i Żłobek Tumirai, którzy goszczą nas w weekendy, oraz dzielnie wspierają w naszych różnorodnych projektach, w tym współprowadzonych działaniach 🙂

Kawiarenka w MDK, Herbaciarnia oraz Caffee Carino, które otwarte są na nasze różnorodne pomysły!

Biblioteka w Zielonce – nasz bardzo prężny partner merytoryczny i organizacyjny, bez którego nie byłoby pewnie Klubu Mam w Zielonce w 2014 r.