Rozwój dzieci wg Marii Montessori

Rozwój dzieci wg Marii Montessori

12 lipca, godz. 11-13
Dziecięce Psoty, ul. Wileńska 43

Spotkałyśmy się z panią Małgorzatą, która jako założycielka przedszkola Montessori (http://www.montessori-house.com.pl/) przybliżyła nam tę metodę rozwoju dzieci.

Maria Montessori zaproponowała system nauki poprzez zabawę. Dzieci posługują sie przedmiotami wspomagającymi twórcze i logiczne myślenie. Jednak każde z nich ma do dyspozycji tylko jeden przedmiot każdego rodzaju, co z kolei buduje dobre relacje pomiędzy nimi. Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest właśnie wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. W 1907 otworzyła przedszkole Casa Dei Bambini – Dom Dziecięcy, które stało się prekursorem kolejnych przedszkoli montessoriańskich.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały praktyczne metody pracy z dziećmi.

Wszelkie kwestie dot. metody, przedszkola itp. kierujcie bezpośrednio do naszego dzisiejszego gościa. Kontakt do p. Gosi na stronie www jej przedszkola – http://www.montessori-house.com.pl/

Dodaj komentarz