Szkoła dla rodziców- Ciemne strony rodzicielstwa – 16 kwietnia

Szkoła dla rodziców- Ciemne strony rodzicielstwa – 16 kwietnia

16.04.2014r. w godz. 10:30 -12:30

Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 2
sala nr 19  na I piętrze

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 0 do 4 lat, a także osoby planujące dziecko lub już będące w ciąży na spotkania z zakresu Kompetencji rodzicielskich.

Spotkanie 3:

Zapraszamy na zajęcia na których porozmawiamy o trudach rodzicielstwa, postaramy się pokazać ciemne i jasne strony posiadania dzieci.
Spróbujemy dokładnie sprecyzować co sprawia nam trudność w wychowaniu a w czym jesteśmy mocne.
Przedyskutujemy sprawę czy warto włączać dziadków w wychowanie i opiekę nad naszymi dziećmi.
Te i inne problemy postaramy się wspólnie rozwiązać.
Zapraszamy 🙂

Spotkanie w ramach Projektu „Szkoła dla rodziców” dofinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego.