Szkoła dla Rodziców – Rozwój poznawczy dziecka, cz.2. Jak wspierać procesy poznawcze i inteligencję? – 30 kwietnia

Szkoła dla Rodziców – Rozwój poznawczy dziecka, cz.2. Jak wspierać procesy poznawcze i inteligencję? – 30 kwietnia

30.04.2014r. w godz. 10:30 -12:30

Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 2
sala nr 19  na I piętrze

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 0 do 4 lat, a także osoby planujące dziecko lub już będące w ciąży na spotkania z zakresu Kompetencji rodzicielskich.

Spotkanie 3:

Uwaga, pamięć, myślenie, język – te funkcje umysłu decydują o całym naszym życiu.
Jak się kształtują od urodzenia?
W jakim stopniu zależą od genów, a w jakim od wychowania?
Jak bawić się dzieckiem, aby nie zakłócać ich naturalnego rozwoju?
Na te pytania odpowiemy sobie podczas kolejnego spotkania dotyczącego rozwoju umysłowego dziecka.
Zajęcia poprowadzi Alina Rybałtowska.

Spotkanie w ramach Projektu „Szkoła dla rodziców” dofinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego.