Klub Edukacji Domowej w Wołominie

Mimo, że wakacje w pełni, to u nas spotykają się dzieci i to wcale nie po, to by poleniuchować.
Uczymy się Uważności – rozpoznawania własnych emocji, zwiększenie zdolności radzenia sobie z lękami czy zmartwieniami, a także wzmocnienie samooceny oraz polepszenie relacji w grupie rówieśniczej. A do tego szukamy swoich Kompetencji, mocnych stron – tego co prawdziwe i cenne, rozwijania swych talentów, bez rywalizowania, bez porównywania do innych, dzielenia się swymi umiejętnościami.

Zajęcia są bezpłatne, realizowane w ramach programu wESpół wspieramy ekonomię społeczną , finansowane przez firmę UBS, koordynowane przez BORIS .