• Luty – grudzień – zadanie zlecone przez Gminę Zielonka pod tytułem „Klub Mam w Zielonce” zapewniający szereg wartościowych zajęć dla rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 4 lat oraz kobiet w ciąży na terenie Zielonki.     
 • Maj – Grudzień – zadanie zlecone przez Gminę Zielonka pod tytułem „Klub Edukacji Domowej w Zielonce” oferujący rodzinom z dziećmi uczącymi się domowo spotkania integracyjne.
 • Maj – Sierpień – „Klub Edukacji Domowej w Wołominie – nowa jakość edukacji” to projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z firmy UBS w ramach programu wESpół wspieramy ekonomię społeczną , koordynowanego przez Stowarzyszenie BORIS w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. 
 • Lipiec – Wrzesień – Letnie pikniki rodzinne to cykl spotkań przeznaczonych dla mieszkańców gminy Wołomin – działanie finansowane przez Gminę Wołomin w ramach projektu Wołomin ODNOWA.
 • Poza zadaniami dofinansowanymi ze źródeł samorządowych realizujemy szereg działań w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zajęcia ogólnorozwojowe, ruchowe, sensoryczne, logopedyczne i inne z zakresu wspierania małych dzieci, a także zajęcia mindfulness czy inne – dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Organizujemy też wspólne wyjścia nordic walking.
 • Luty – grudzień – zadanie zlecone przez Gminę Zielonka pod tytułem „Klub Mam
  w Zielonce” zapewniający szereg wartościowych zajęć dla rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 4 lat oraz kobiet w ciąży na terenie Zielonki.     
 • Marzec – grudzień – projekt z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka zgodnie z umową zawartą z Gminą Wołomin, w ramach którego odbyły się spotkania Klubu Rodzica, zajęcia sensoryczne, artystyczne, zabawy z j. angielskim, warsztaty umiejętności rodzicielskich oraz Dzień Matki i Dziecka w Wołominie z przedstawieniem teatralnym oraz balem i animacjami dla dzieci.
 • Poza zadaniami dofinansowanymi ze źródeł samorządowych realizowaliśmy szereg działań w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zajęcia ogólnorozwojowe, ruchowe, sensoryczne, logopedyczne i inne z zakresu wspierania małych dzieci, a także zajęcia mindfulness czy inne – dla dzieci starszych. Organizujemy wspólne wyjścia nordic walking, spotykamy się przy grach planszowych oraz na spotkaniach rękodzielniczych – większość z tych inicjatyw odbywa się nieodpłatnie.  
 1. Luty do grudnia 2020 – zadanie zlecone przez Miasto Zielonka pod tytułem „Klub Mam w Zielonce” zapewniające szereg wartościowych zajęć dla rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 4 lat z terenu Zielonki. Łącznie odbyło się 90 spotkań trwających po 45 minut, w których uczestniczyły 52 osoby dorosłe wraz z 57 dzieci 
 2. Luty do grudnia 2020 r. – zadanie zlecone przez Gminę Wołomin pod tytułem „Wspieranie działań promujących rodzinę i macierzyństwo, w tym wzmacnianie więzi międzypokoleniowych – Grunt to rodzina” w ramach którego zrealizowano: cykl treningów z zakresu umiejętności wychowawczych oraz komunikacji w rodzinie dla rodziców/opiekunów , warsztaty edukacyjne dla dzieci (w tym zajęcia zabawowe, plastyczne,  edukacyjne w języku angielskim i logopedyczne), spotkania Klubu Rodzica – miejsca spotkań mającego na celu wzajemną integrację i wymianę doświadczeń. W projekcie wzięło udział 120 osób dorosłych oraz ich dzieci. 
 3. Poza projektami dofinansowanymi w okresie 2020 roku i zaskakującego nas wszystkich lockdownu nagrywaliśmy filmy, przygotowywaliśmy materiały , zadania a także konkursy z nagrodami oraz prowadziliśmy zajęcia online – przy wykorzystaniu portalu facebook.com – wszystkie te działania realizowano wolontariacko przez okres od marca do czerwca włącznie.
 1. Luty do grudnia 2019 r. – zadanie zlecone przez Gminę Zielonka pod tytułem „Klub Mam w Zielonce” zapewniający szereg wartościowych zajęć dla rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 4 lat oraz kobiet w ciąży na terenie Zielonki. Łącznie odbyło się 50 spotkań na sumaryczną liczbę godzin zegarowych 110. Wśród zajęć były: spotkania klubu mam, zajęcia zabawowe w 3 grupach wiekowych, animacje letnie oraz 2 cykle warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców. 
 2. Kwiecień do lipiec 2019 r. – projekt pt. Wiosna dla rodziny dofinansowany przez gminę Wołomin, w ramach którego odbyło się 9 dwu i pół godzinnych spotkań Klubu Rodzica, 47 godzin różnorodnych form zajęć dla dzieci (w tym zajęcia: smyko-multisensoryczne, logopedyczne, plastyczne, edukacyjno-przyrodnicze) oraz zorganizowano Dzień Matki i Dziecka w Wołominie.
 3. Maj do lipca 2019 r. – projekt dofinansowany z gminy Zielonka, polegający na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Pikniku rodzinnego w ramach profilaktyki uzależnień od narkotyków – łącznie wzięło w nim udział ponad 100 rodzin.
 4. Listopad – spotkanie integracyjne mieszkańców Starych Lipin w ramach zlecenia z Gminy Wołomin oraz współorganizacja Biegu Andrzejkowego z nieformalną grupą Zabiegany Wołomin (obecnie: Stowarzyszenie Zabiegany Wołomin)
 1. Luty – grudzień 2018 projekt „Klub Mam w Zielonce” finansowany przez Gminę Zielonkę zakładający realizację spotkań dla rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 4 lat oraz kobiet w ciąży na terenie Zielonki (klub mam, zajęcia zabawowo plastyczne, zajęcia dietetyczne, spotkania wakacyjne).
 2. Kwiecień – grudzień 2017 r. „Pierwsza Pomoc” dofinansowane przez Powiat wołomiński – zadanie polegające na przeszkoleniu sześciu grup rodziców małych dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia odbywały się w 5 gminach Powiatu Wołomińskiego – Wołomin, Marki, Zielonka, Kobyłka i Radzymin.
 3. Kwiecień – grudzień 2017 r. projekt dofinansowany z gminy Wołomin „Grunt to rodzina IV” polegający na przeprowadzeniu szeregu zajęć dla maluchów do 3 lat oraz dla ich rodziców, łącznie ponad 150 spotkań, z zakresu umiejętności wychowawczych, profilaktyki logopedycznej, zajęć plastycznych, ruchowych, Montessori oraz spotkania klubu mam i grup zabawowych. Zrealizowaliśmy również całodniową imprezę z okazji Dnia Matki 2018 r. w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie. 
 4. Czerwiec – sierpień 2017 r. w ramach Programu Rewitalizacji w Gminie Wołomin projekt Letnie Animacje z Fundacją Mamy Wołomin – bezpłatne spotkania wakacyjne dla rodzin z dziećmi , oparte o zabawy ruchowe, plastyczne, animacyjne w których każdorazowo brało udział ok 30 -50 dzieci w wieku od 0 do ok 12 lat. 
 5. Październik 2018 – projekt w ramach konkursu Fundacji TechSoup zakładający realizację warsztatów Meet and Code dla dzieci wczesnoszkolnych.
 1. Luty – grudzień 2017 – projekt „Klub Mam w Zielonce” finansowany przez Miasto Zielonka –zakładający realizację 30 trzygodzinnych spotkań dla rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 4 lat oraz kobiet w ciąży na terenie Zielonki. 
 2. Kwiecień – grudzień 2017 r. projekt „Pierwsza Pomoc” dofinansowany przez Powiat wołomiński – zadanie polegające na przeszkoleniu sześciu grup rodziców małych dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia odbywały się w 5 gminach Powiatu Wołomińskiego – Wołomin, Marki, Zielonka, Kobyłka i Radzymin.
 3. Kwiecień – grudzień 2017 r. projekt dofinansowany przez gminę Wołomin „Grunt to rodzina III” polegający na przeprowadzeniu szeregu zajęć dla maluchów do 3 lat oraz dla ich rodziców, łącznie ponad 150 spotkań, z zakresu umiejętności wychowawczych, profilaktyki logopedycznej, zajęć plastycznych, ruchowych, Montessori oraz spotkania klubu mam i grup zabawowych.
 4. Sierpień – listopad 2017 r. projekt dofinansowany przez gminę Radzymin „Bezpieczne dziecko” polegający na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu bezpieczeństwa dzieci – w aucie, w Internecie oraz w domu.
 1. Luty – grudzień 2016 – Klub Mam w Zielonce finansowany przez Miasto Zielonka – 25 dwugodzinnych spotkań, będących połączeniem zajęć Grupy Zabawowe (czyli ogólnorozwojowe zajęcia w parach: opiekun plus dziecko) oraz Klubu Mam czyli przestrzeni dla mam i opiekunów dzieci do lat 4 tak, by umożliwić mamom wymianę doświadczeń, a także cykl Warsztatów Umiejętności Wychowawczych dla rodziców.
 2. Luty – grudzień 2016 – projekt „Zajęcia rekreacyjno-cyrkowe” dofinansowane przez Miasto Zielonka zakładające przeprowadzenie cyklu 55 zajęć dla dzieci w wieku szkolnym na terenie zielonkowskich szkół w ramach tzw. „sekcji cyrkowej”
 3. Kwiecień – czerwiec oraz wrzesień – listopad – projekt „Zajęcia rekreacyjno-cyrkowe” współfinansowane przez Powiat Wołomiński złożone z cyklu 22 zajęć dla dzieci oraz organizacji Dnia Kuglarskiego – otwartego turnieju w 3 miastach powiatu wołomińskiego.
 4. Kwiecień – grudzień – Grunt to rodzina II, tj. projekt dofinansowany przez gminę Wołomin zakładający przeprowadzenie szeregu zajęć dla rodzin z maluchami z terenu Wołomina i najbliższych okolic, w tym m.in. zajęcia ruchowe, logopedyczne, umuzykalniając, rozwojowe oparte o pedagogikę Montessori oraz Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i Klub Mam, czyli bezpłatne spotkania dla rodziców z najmłodszymi dziećmi.
 5. Kwiecień – Grudzień – „Locomotywa – zajęcia rekreacyjno-cyrkowe” dofinansowane przez Miasto Marki, zakładające przeprowadzenie 2 cykli po 11 zajęć w każdej z dwóch mareckich szkół oraz zorganizowanie imprezy plenerowej pt. Dzień Kuglarski.
 6. Kwiecień – Grudzień – projekt „Ruszamy mareckie mamy” dofinansowany przez Gminę Marki, polegający na zorganizowaniu atrakcyjnych zajęć sportowych dla kobiet oraz równolegle zajęć ogólnorozwojowych dla ich dzieci w wieku od 3 do 9 lat.  
 7. Czerwiec – sierpień 2016 – projekt edukacyjny „Oświeceni” dofinansowany przez Powiat Wołomiński polegający na przeprowadzeniu pięciu 8-godzinnych Kursów z zakresu pierwszej Pomocy na terenie powiatu – Wołomin, Marki, Ząbki i Radzymin.    
 8. Październik – grudzień – cykl otwartych/ bezpłatnych spotkań z mieszkańcami Gminy Wołomin pod nazwą „Przystanek: EKOŚWIADOMI” w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Kastor oraz dzięki dofinansowaniu z Gminy Wołomin
 1. Luty – grudzień – Projekt „Klub mam w Zielonce” finansowany przez Miasto Zielonka, zakładający zorganizowanie i przeprowadzenie 36 atrakcyjnych dwugodzinnych zajęć o charakterze edukacyjno-wychowawczym oraz integracyjnym dla rodzin z najmłodszymi dziećmi z terenu Zielonki.
 2. Maj – lipiec – „Pierwsza Pomoc – to nie takie trudne” – projekt dofinansowany przez Powiat Wołomiński, w  ramach którego odbyły się 4 kursy szkoleniowe na terenie Wołomina, Zielonki i Radzymina.
 3. Maj – grudzień – projekt „Dom Otwarty” dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) zakładający stworzenie przyjaznej przestrzeni o charakterze klubu sąsiedzkiego – w której realizowane będą oddolne inicjatywy osób prywatnych, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych.
 4. Maj – grudzień – „Warsztaty tańców historycznych” dofinansowane przez Powiat Wołomiński zakładające naukę tańców dawnych oraz przygotowanie i przeprowadzenie występu otwartego dla publiczności.  
 5. Wrzesień – grudzień – projekt „Grunt to rodzina” dofinansowany przez Gminę Wołomin, zakładający realizację szeregu zajęć, w tym spotkań Klubu Mam, Warsztatów Rodzicielskich oraz zajęć adaptacyjnych dla najmłodszych o nazwie Krok do przedszkola.
 6. Wrzesień – grudzień – projekt „Coolturalny powiat” dofinansowany przez powiat wołomiński, w ramach którego odbyły się 4 rodzaje spotkań w różnych miejscowościach powiatu (np. Słupno, Ząbki, Wołomin), w tym zabawowe dla najmłodszych, plastyczno-konstruktorskie dla nieco starszych, planszówkowe dla rodzin oraz wystawa prac artystów z wernisażami.
 1. Luty – Grudzień „Klub Mam w Zielonce” czyli projekt finansowany przez Miasto Zielonka, zakładający przeprowadzenie 90 atrakcyjnych zajęć o charakterze edukacyjno-wychowawczym dla rodzin z najmłodszymi dziećmi z terenu Zielonki, w tym klub mam oraz zajęcia zabawowe.
 2. Marzec – maj – projekt „Pierwsza pomoc” dofinansowany przez Powiat Wołomiński, zakładający przeprowadzenie dwóch 9-godzinnych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  
 3. Marzec – grudzień – Szkoła dla rodziców – projekt dofinansowany przez Powiat Wołomiński, zakładający przeprowadzenie ponad 150 wydarzeń wspierających rodziny na terenie całego powiatu, w tym zajęcia ogólnorozwojowe, Trening Umiejętności Wychowawczych, Kurs z zakresu ekonomii rodziny.
 4. Maj – wrzesień – Projekt Turystyczny dofinansowany przez Powiat Wołomiński, a zakładający przeprowadzenie warsztatów na temat turystyki geocachingowej, warsztatów rękodzielniczych, zorganizowanie Rajdu „Z maluchem przez historię” oraz przeprowadzenie indywidualnych rajdów po równinie wołomińskiej – z konkursem i nagrodami dla osób które odnalazły wszystkie 10 skrytek geocachingowych.
 5. Czerwiec – Sierpień – wakacyjny projekt „Lato w Zielonce” złożony z organizacji festynu na rozpoczęcie lata oraz szeregu zajęć Biblioteka na kocyku przy współudziale Biblioteki w Zielonce.
 6. Wrzesień – listopad – pilotaż projektu Klubik Malucha w ramach dofinansowania przez gminę Wołomin zakładający przeprowadzenie zajęć przygotowujących do przedszkola.   
 7. Wrzesień – listopad – wsparcie nieformalnej grupy rodziców w ich pierwszym działaniu z funduszy FIO w projekcie „Gramy w planszówki” zakładającym cykl spotkań z grami planszowymi oraz funkcjonowanie bezpłatnej wypożyczalni gier planszowych.
 8. „Poczytaj mi mamo w bibliotece” – cykl innowacyjnych zajęć dla najmłodszych dzieci, jakie prowadziliśmy w ramach wolontariatu na terenie Biblioteki Miejskiej w Wołominie.
 9. Wolontariacki udział fundacji w projektach zewnętrznych, w tym Senior pomocny w partycypacji czyli cyklu zajęć dla mieszkańców Wołomina powyżej 60 roku życia opracowujących propozycję zmian w ofercie spędzania wolnego czasu w naszym mieście
 10. Udział w projekcie „Budujemy potencjał kadrowy Gminy Wołomin – certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – w charakterze opiekunów dzieci osób kształcących się w ramach projektu.
 1. Kwiecień – lipiec – „Razem – integracja rodzin w Powiecie Wołomińskim II edycja” – projekt w ramach którego odbyły się zajęcia zabawowe, spotkania z grami planszowymi, warsztaty filmowania amatorskiego oraz pokaz filmów i festyn rodzinny
 2. Wrzesień – grudzień – działanie „Jesień dla rodziny” dofinansowane przez powiat wołomiński, w ramach którego odbyły się: Piknik rodzinny, Grupy Zabawowe dla najmłodszych dzieci z rodzicami oraz spotkania z grami planszowymi dla całych rodzin.
 1. Wrzesień – listopad – projekt pt. „Umiejętności Wychowawcze” w ramach którego odbyło się 10 wartościowych spotkań z zakresu konkretnych umiejętności wychowawczych, realizowany poprzez cotygodniowe spotkania z ekspertami – projekt dofinansowany przez Gminę Wołomin
 2. Listopad – grudzień – projekt „Razem – integracja rodzin w powiecie wołomińskim” realizowany ze środków Powiatu Wołomińskiego, w ramach którego odbyły się nowatorskie zajęcia rozwojowo-integracyjne dla par: rodzic + dziecko mające za zadanie nauczyć rodziców zabawy z dzieckiem o nazwie „Pobawmy się razem” oraz Zajęcia rękodzielnicze mające na celu nauczyć rodziców tworzenia własnymi rękoma różnorodnych przedmiotów z przeznaczeniem dla domu, rodziny i dziecka o nazwie „Poznajemy rękodzieło” – łącznie 22 spotkania.
 3. Udział w akcji Szlachetna Paczka po raz pierwszy (i od tego roku rokrocznie tworzymy paczki dla kilku potrzebujących rodzin z bliższych lub dalszych okolic)