Ruszyły spotkania Klubu Mam w Zielonce

Ruszyliśmy właśnie z tegorocznymi zajęciami w ramach projektu Klub Mam w Zielonce 2022. To już kolejny rok, gdy poprzez wspólne zabawy wspieramy rozwój zielonkowskich maluchów. Spotkania Grup Zabawowych przeznaczone są dla rodziców / opiekunów z dziećmi do 4 lat z terenu Zielonki. Zajęcia są finansowane przez Miasto Zielonka i dla mieszkańców Zielonki udział jest bezpłatny. Wymogiem udziału jest zgłoszenie się poprzez formularz internetowy:
https://forms.gle/1vA3PUvrmoRwYTnNA oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego i każdorazowe podpisanie się na liście obecności na zajęciach – wraz z każdorazowym oświadczeniem dot. covid.