Szkoła dla rodziców - projekt finansowany ze środków gminy Wołomin

Szkoła dla rodziców

Szkoła dla rodziców

Fundacja Mamy Wołomin, we współpracy z Gminą Wołomin, rozpoczyna realizację projektu o nazwie „Szkoła dla rodziców”. Projekt ma na celu wszechstronne wsparcie rodzin i macierzyństwa poprzez organizację warsztatów i spotkań. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju małych dzieci w wieku 0-3 lata, ich rodzicom oraz osobom planującym powiększenie rodziny. Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców gminy Wołomin.


W ramach projektu „Szkoła dla rodziców” na okres od września do listopada 2023 r. przewidziano szereg spotkań, w tym np. szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, które mają na celu dostarczenie rodzicom podstawowej wiedzy i umiejętności w nagłych sytuacjach zdrowotnych. Kolejne wydarzenia to „Zabawianki” – warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku do lat 3. Ich zadaniem jest zapewnienie dzieciom atrakcyjnych zajęć, rozwijających ich umiejętności i zdolności w sposób zabawowy.

Projekt „Szkoła dla rodziców” obejmuje również organizację warsztatów kompetencyjnych, takich jak warsztaty logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz chustonoszenia. Ich celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności dorosłych uczestników, aby mogli jeszcze lepiej wspierać rozwój swoich dzieci. Wszystkie spotkania i warsztaty w ramach projektu „Szkoła dla rodziców” stanowią integralną część programu mającego na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzinom. Fundacja Mamy Wołomin oraz Gmina Wołomin pragną w ten sposób pomóc rodzicom, aby mogli świadomie i odpowiedzialnie wspierać rozwój swoich dzieci. Odbiorcami przedsięwzięcia będą wyłącznie mieszkańcy gminy Wołomin, co pozwoli na efektywną i ukierunkowaną pomoc dla lokalnej społeczności.

Dokładny harmonogram zajęć obejmuje:

Zabawianki: soboty od 23 września do 25 listopada godz.11:30-12:30 

Szkolenie z I pomocy: 30 września godz. 14:30-16:30  

Szkolenie z I pomocy: 30 września godz. 17:00-19:00

Warsztaty logopedyczne: 5 października 16:30-18:30 

Warsztaty chustonoszenia: 11 października 11:30-13:30 (Tydzień bliskości)

Warsztaty fizjoterapeutyczne: 18 października 17:00-19:00  

Warsztaty logopedyczne: 19 października 16:30-18:30 

Więcej informacji na mamy.wolomin@gmail.com